Wyniki konkursu „Małe formy teatralne- gramy po rosyjsku”

5 kwietnia 2016 r. odbyły się eliminacje konkursu„Małe formy teatralne- gramy po rosyjsku” w ramach Warszawskiego Festiwalu Języka Rosyjskiego.

W skład komisji wchodzili:

przewodnicząca – dr Joanna Stocka, Dyrektor XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
członek – mgr Krystyna Kancewicz-Sokołowska, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie języków obcych, nauczycielka języka rosyjskiego w LXII LO w Warszawie
członek– mgr Ewa Kołakowska, nauczycielka języka niemieckiego i rosyjskiego w XXI LO w Warszawie
sekretarz - mgr Tomasz Bartczak, nauczyciel języka rosyjskiego w XXI LO w Warszawie.

Oceniano: poprawność językową i fonetykę, stopień zapamiętania tekstu, kreatywność i całościowy odbiór przedstawienia.

Grand Prixzdobyło Gimnazjum nr 120  im. Noblistów Polskich w Warszawie
I miejsce: Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
II miejsce: ex eaquo Gimnazium133z oddz. dwujęz. im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie  i Gimnazjum nr 10 w Warszawie
III miejsce: LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie młodzieży do eliminacji.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo